Enskilt avlopp

Enskilt avlopp – ansökan, utförande, drift och skötsel

Vi hjälper dig med ansökan, utförande, drift och skötsel av ditt enskilda avlopp. Kontakta oss för att diskutera hur ditt behov ser ut, så lämnar vi ett prisförslag.

Regler kring enskilt avlopp Värmdö

Enligt miljöbalken får orenat avloppsvatten inte släppas ut i miljön och som fastighetsägare har man ett ansvar för att anläggningen fyller de krav som finns. På Avloppsguiden kan du kontrollera om ditt enskilda avlopp är godkänt. Du hittar också mer information på Värmdö Kommuns hemsida. Alternativt kontaktar du oss på TA-Teknik så tar vi hand om allt åt dig Ni kan även kika in på www.fann.se eller Topas vatten AB. och  titta på de olika avloppslösningar som vi normalt arbetar med.