TOPAS 15

Fågelbro 2023

bilder

klart TP 15 Reningsverk Fågelbro 2023-05-30

färdig Topas 5 duo 2023.

kommande arbeten 2023 Topas 30 Norrnäs Brf. 5 fastigheter till samma reningsverk. Pumpstation LPS duo på Kolbottens kraftstation (kund Vattenfall Sverige AB) samt diverse reningsverk på Värmdö samt inkoppling mot kommunalt VA i olika verksamhetsområden med nytt avlopp till fastighetsgräns.

avloppsarbeten.

färdigt Topas 5 Bdt Vretenstigen Djurö och utförande av efterpolering mot vägdike renat vatten till god bad kvalitet.