Slamavskiljare

Anläggning av slamavskiljare och markbädd

Vi levererar och installerar slamavskiljare till ditt avloppssystem. Kontakta oss för vilken typ och storlek på slamavskiljare ni behöver beroende på antal personer i hushållet, typ av avloppsvatten och reningsmetod.