Ta Teknik. Trädgård och Anläggning utför markarbeten och avloppsteknik på Värmdö. Och mycket mer!

TA Teknik AB. Värmdö jobbar med markarbeten och avloppsteknik. Och hjälper till med landskapsutformning. Kontakta oss för att få hjälp med rätt beslut innan du genomför ditt projekt!

Nyanläggning av markavlopp

Nyanläggning av markavlopp i enlighet med kommunal standard, dvs vi utför arbetet med samma standard som kommunen i huvudnäten. Vi utför även renovering av befintliga system.

Anslutning till kommunalt avloppsnät

Anslutning av fastigheter till det kommunala avloppsnätet med självfall eller med tryckavloppspumps-teknik.

Bygglovsansökan för enskilt avlopp

På konsultuppdrag hjälper vi till med bygglovsansökan för enskilt avlopp hos Värmdö kommun. Vi kan även ta hand om utförande, drift och skötsel av ditt enskilda avlopp.

Minireningsverk och avloppspumpar

Vi säljer och installerar minireningsverk av märket FANN och Topas med flera samt  nyförsäljning av skärande avloppspumpar av märket LPS/LTA pumpar.

Och mycket mer! – Leverans av jord, grus och sand. Landskapsutformning, dikning, dränering mm kabelsökning/kabelutsättning.

Kontakta oss för prisförslag eller rådgivning om vilket material du bör använda för ditt projekt. Vi anlägger vägar, grönytor, trädgård samt utför markarbeten för pooler, dikning,  grundisolering mm. En av våra specialiteter är även anläggning av dagvattensystem med tankar från 1000L och upp till 6000L kopplat till takvatten rören för bevattning i områden med begränsad tillgång av vatten kan även försörja wc med dagvatten. Vi bygger även dammar för koj- och guldfiskar eller trivsel.

Läs mer om TA Teknik.

Kontakta Per Lindqvist:
ta.teknikab@gmail.com
Eller ring! – Telefon: 070-891 90 96