Enskilt avlopp

Enskilt avlopp – ansökan, utförande, drift och skötsel

Vi hjälper dig med ansökan, utförande, drift och skötsel av ditt enskilda avlopp. Kontakta oss för konsultation och val av teknik som passar er fastighet och era förutsättningar.

Regler kring enskilt avlopp Värmdö

Enligt miljöbalken får orenat avloppsvatten inte släppas ut i miljön och som fastighetsägare har man ett ansvar för att anläggningen fyller de krav som finns. På Avloppsguiden kan du kontrollera om ditt enskilda avlopp är godkänt. Du hittar också mer information på Värmdö Kommuns hemsida. Alternativt kontaktar du oss på TA-Teknik så tar vi hand om allt åt dig Ni kan även kika in på Topas vatten AB. och  titta på de olika avloppslösningar som vi normalt arbetar med. Självklart arbetar vi med andra fabrikat men efter nogran utvärdering av avloppslösningar och reningsgrad av utspolat avloppsvatten så ligger Topas bdt samt wc/bdt i toppen av kvalité och ansvar gentemot dig som köpare och brukare av deras system. Och funktion och enkelhet samt att deras system renar avloppsvatten till nära drickbart vatten rekommenderar vi deras avloppslösningar i första hand.