Avloppstank

Installation av avloppstank

Vi installerar din avloppstank i samband med nyanläggning av markavlopp och utför  renovering av befintliga system.

Regler för avloppstank

En avloppsanläggning måste vara i gott skick för att inte förorena miljön. Slamavskiljare och slutna avloppstankar måste tömmas regelbundet. Läs mer på Värmdö Kommuns hemsida om slamtömning.