Avloppstank

Installation av sluten avloppstank för Wc

Vi installerar din avloppstank i samband med nyanläggning av markavlopp och utför  renovering av befintliga system.

Regler

En avloppsanläggning måste vara i gott skick för att inte förorena miljön. Slamavskiljare och slutna avloppstankar måste tömmas regelbundet. Läs mer på Värmdö Kommuns hemsida om slamtömning.