055

Grund förläggning av tryckavloppsledning 60cm förläggnings djup.

Grund förläggning av ledning

Kan läggas på 60cm djup med värmekabel tex vid hög bergförekomst.